Protokoll och beslut

Protokoll 2023
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2023

Klicka på nedanstående länkar för att läsa dokumenten i PDF-format

Protokoll 2022
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2022
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2022

Protokoll 2021
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2021
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2021

Protokoll 2020
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2020
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2020

Protokoll 2019
Protokoll ordinarie årsstämma 28mars 2019
Protokoll konstituerande möte 28mars 2019

Protokoll 2018
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2018
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2018
Protokoll extra årsmöte 5 juli 2018

Protokoll 2017
Protokoll ordinarie årsstämma 30mars 2017
Protokoll konstituerande möte 30mars 2017

Protokoll 2016
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2016
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2016

Protokoll 2015
Protokoll ordinarie årsstämma 19mars 2015
– Protokoll konstituerande möte 19mars 2015

Protokoll 2014
Protokoll ordinarie årsstämma 20mars 2014
Protokoll konstituerande möte 20mars 2014

Protokoll 2013
Protokoll ordinarie årsstämma 21mars 2013
Protokoll konstituerande möte 21mars 2013

Protokoll 2012
Protokoll ordinarie årsstämma 21mars 2012
Protokoll konstituerande möte 21mars 2012

Protokoll 2011
Protokoll ordinarie årsstämma 27mars 2011
Protokoll konstituerande möte 27mars 2011

Protokoll 2010
Protokoll ordinarie årsstämma 24mars 2010
Protokoll konstituerande möte 24mars 2010

Protokoll 2009
Protokoll ordinarie årsstämma 29mars 2009

Protokoll 2008
Protokoll ordinarie årsstämma 30mars 2008
Protokoll konstituerande möte 30mars 2008
Protokoll extra stämma 23 juni 2008

Protokoll 2007
Protokoll ordinarie årsstämma 25mars 2007
Protokoll konstituerande möte 22april 2007
Protokoll extra årsstämma 27aug 2008

Protokoll 2006
Protokoll ordinarie årsstämma 27mars 2006

Klicka på nedanstående länkar för att läsa dokumenten i PDF-format

Protokoll 2022
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2022
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2022

Protokoll 2021
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2021
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2021

Protokoll 2020
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2020
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2020

Protokoll 2019
Protokoll ordinarie årsstämma 28mars 2019
Protokoll konstituerande möte 28mars 2019

Protokoll 2018
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2018
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2018
Protokoll extra årsmöte 5 juli 2018

Protokoll 2017
Protokoll ordinarie årsstämma 30mars 2017
Protokoll konstituerande möte 30mars 2017

Protokoll 2016
Protokoll ordinarie årsstämma 30 mars 2016
Protokoll konstituerande möte 30 mars 2016

Protokoll 2015
Protokoll ordinarie årsstämma 19mars 2015
– Protokoll konstituerande möte 19mars 2015

Protokoll 2014
Protokoll ordinarie årsstämma 20mars 2014
Protokoll konstituerande möte 20mars 2014

Protokoll 2013
Protokoll ordinarie årsstämma 21mars 2013
Protokoll konstituerande möte 21mars 2013

Protokoll 2012
Protokoll ordinarie årsstämma 21mars 2012
Protokoll konstituerande möte 21mars 2012

Protokoll 2011
Protokoll ordinarie årsstämma 27mars 2011
Protokoll konstituerande möte 27mars 2011

Protokoll 2010
Protokoll ordinarie årsstämma 24mars 2010
Protokoll konstituerande möte 24mars 2010

Protokoll 2009
Protokoll ordinarie årsstämma 29mars 2009

Protokoll 2008
Protokoll ordinarie årsstämma 30mars 2008
Protokoll konstituerande möte 30mars 2008
Protokoll extra stämma 23 juni 2008

Protokoll 2007
Protokoll ordinarie årsstämma 25mars 2007
Protokoll konstituerande möte 22april 2007
Protokoll extra årsstämma 27aug 2008

Protokoll 2006
Protokoll ordinarie årsstämma 27mars 2006