Länkar

Samhälle

Höganäs kommun
Felanmälan kommunen
Räddningstjänsten

Lokalt Lerberget

Lerbergets kyrka
Lerberget.se
Alfa Vision

Nyheter

Lokaltidningen
Helsingborgs Dagblad

Lokala nyheter HD
Aftonbladet
Expressen

Sport & Fritid

Sportsidan HD
Sportbladet
Höganäs Golfklubb
Höganäs Sportcenter

Väder

Väder HD
Väder Höganäs SMHI
DMI väder N Själland
DMI radar-nederbörd

Nöjen

Nöjessidan HD
Sagabio Höganäs

TV Tablå

 

Uppdaterad: 2019-01-18
 

Foto: Kenneth Carlsson

Aktuella rubriker

 

 • För mer information läs under nyheter

 • Problem med parkering på Sädesvägen.
  Många medlemmar har påtalat att bilar parkeras alldeles för nära utfarterna från parkeringsplatserna i södra delen av Sädesvägen. Detta innbär skymd sikt och risk för olyckor vid utfart. Vid parkering utmed Sädesvägen uppmanas ni därför att hålla avstånd på minst 10m till utfarterna.

 • Problem med katter i området.
  Styrelsen har fått in ett flertal klagomål angående katter som uträttar sina behov i trädgårdar och sandlådor. Vissa katter är även aggressiva mot såväl andra katter som hundar.
  Styrelsen och föreningen varken kan eller har mandat att vidta några åtgärder angående dessa problem. Det finns en lagstiftning som kan kan läsa på internet. Styrelsen kan bara uppmana alla kattägare att sköta sina katter på ett sätt som minimerar olägenhet för andra.

  Det har även framförts klagomål när det gäller hundar som uträttar sina behov i omedelbar närhet av hus och i vissa fall även direkt på ytterdörrar till fastigheter. Även här kan vi bara uppmana ägarna att hålla kolla på sina hundar så att de inte orsakar onödiga olägenheter för andra.

 • Slutbetalning av fibernätet
  De medlemmar som vill slutbetala fibernätet har möjlighet att betala in en engångssumma. Då slipper man fortsättningsvis den årliga avgiften. Kostnaden för slutbetalning under 2018 är nu framräknad och hamnar på 11 712 kr.

  .

 

 

Har ni något ni vill förmedla till styrelsen så klicka på "Planket" i Menyn längst upp och skiv in ert meddelande.

 

webbansvarig: Kenneth Carlsson

 

 

 

Vädret Lerberget

 

 
 

 

 

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, Organisationsnr: 716407-5819, Bankgironr: 5014-2967
Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o Lars-Olof Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget