Gemensamhetsgarage

Samtliga villaägare i föreningen som innehar en 120-andel disponerar en plats i ett gemensamhetsgarage. Det är viktigt att känna till att garagen ägs kollektivt av samtliga 120-andelar. Man äger alltså inte sitt eget garage utan en 120/del av samtliga garagelängor. Låscylindern till garaget tillhör emellertid den som disponerar garaget.

Information och regler

Att bo i en samfällighet innebär att man måste rätta sig efter en del regler som gäller i området och kring våra samfällda anläggningar. Reglerna är till för allas trevnad och för att vi inte skall dra på oss onödiga kostnader. Därför så vill jag och styrelsen upplysa både gamla och nya medlemmar om vad som gäller i och omkring våra samfällda garage.

  • Garagen ägs och förvaltas av samfälligheten, inte av fastighetsägaren.
  • Garagen är till för parkering av bilar och motorcyklar. De är ej förråd eller verkstäder.
  • Brukaren av garaget får ej bygga om eller på annat sätt ändra garaget.
  • El-uttagen i garagen är endast till för tillfällig användning, som tex dammsugning av bilen. Motorvärmare, laddning av elfordon m.m. är ej tillåtet.
  • Eftersom brukaren inte äger garaget så kan man inte hyra eller låna ut garaget till annan part.
  • Man får inte hålla på med gnistbildande eller damm bildande verkasamhet som t.ex. svets, vinkelslip eller slipning eftersom detta kan skada garaget eller andras bilar i garaget.
  • All parkering på ej utmärkta platser är förbjudet. Det innebär att man inte får stå på spärrområden och gräsmattor.
  • All tvättning av bilar och motorcyklar inne på området, gräsmattor eller på parkeringen är förbjudet. Detta gäller inte bara i vår samfällighet utan  i hela Höganäs kommun.

Ansvariga förvaltare

Vi har delat in våra gemensamhetsgarage i fyra områden. Vart område har en utpekad förvaltare som även ingår i styrelsen. Det är till denna förvaltare ni skall vända er om det är några problem rörande garagen.

Garagelänga 1 och 2
Patrik Liljeström
Mobil: 076 118 04 73
Mail: patrik.hjulet.svensson@gmail.com

Garagelänga 3
Juana Bonzart
Mobil: 070 857 07 44
Mail: bonzart@live.se

Garagelänga 4
Sofia Johansson
Mobil: 072 306 07 67
Mail: joh.sofia@gmail.com

Viktigt att alla låser sina garage
Tyvärr har vi haft en del inbrott i gemensamhetsgaragen. Vissa har blivit drabbade flera gånger, och det har ofta skett i garage där någon av portarna inte varit låst. Om en port år öppen kan tjuvarna ofta ta sig vidare till de andra garageplatserna i längan. Tänk därför på att alltid låsa porten även om ni själv inte har något stöldbegärligt i ert garage
Lås alltid er garageport!!!!!

Kan alla hjälpas åt och följa dessa enkla regler så får vi en ökad trivsel och fler lediga parkeringsplatser i området.
Vi får även minskade kostnader för reparationer av våra garage.


Löpande information

Byte av hängrännor
Samtliga hängrännor är utbytta 2010

Montering av automatiska/fjärrstyrda garageportsöppnare
Det blir allt vanligare med fjärrstyrda/automatiska öppnare till garagen. Vi har därför tagit fram några enkla regler som alltid skall följas och beaktas vid installation. Det åligger varje medlemma att följa dessa, samt vara medveten om sitt ansvar. Klicka på länken nedan för att läsa reglerna.
Länk till regeldokumentet.

Renovering och målning av garagen

2009
Samtliga träpaneler har gåtts över och dåligt trävirke har bytts ut. Därefter har all panel målats

2009
Samtliga garagetak har tvättats

2021
Panelen på samtliga garage har målats.