Trivselregler

För att vi skall få en så trevlig atmosfär som möjligt inom vårt villaområde är det viktigt att vi visar hänsyn för varann och följer de trivselregler vi gemensamt kommit överens om.

Tänk därför på att!!

Området skall anses som så kallat bilfritt.
Många nyinflyttade barnfamiljer har valt att flytta hit av den anledningen. Man gör ett aktivt val då man väljer att köpa hus i ett bilfritt område. Möjligheten att kunna ta oss in till våra hus vid behov, exempelvis på och avlastning, bör inte missbrukas. Har Ni behov av att transportera tunga varor in till fastigheten så kör försiktigt, och så fort avlastning skett så kör ut och parkera fordonet utanför det bilfria området.

Parkering av bil eller husvagn är förbjuden, och biltvätt i det bilfria området får ej förekomma.

Tidigare beslut vid årsstämma har klargjort att våra gemensamma parkeringar endast är till för bilar.
Antalet parkeringar är begränsat och behövs för våra och våra gästers bilar. Parkering av husvagnar, släp eller motsvarande får ske på annat håll.

En god regel som även den skall efterföljas är att den gemensamma bilparkeringen utnyttjas på rätt sätt.
I första hand skall garagen användas för våra bilar. Vid innehav av två bilar eller flera, skall dessa i första hand parkeras i anslutning till det egna garaget.
Av förståeliga skäl undviker vi på detta vis en koncentration av fordon i den sydvästra delen av parkeringsplatsen.
Efter en rad klagomål från boende är frågan föremål för extra uppmärksamhet av styrelsen och därför ber vi samtliga fordonsägare att beakta detta.

Sopkärl skall vara uppställda på den egna tomten.

Det är förbjudet att placera sopkärl utanför den egna tomten utom på tömningsdagarna. Det är vanprydande för området om det står sopkärl ute i gränder och på allmänna ytor. Dessutom är det tidvis illaluktande.

Beträffande samtliga ordningsfrågor är styrelsen tillsammans med årsstämman överens. Vid upprepade missbruk eller misstolkning av ovan, är styrelsen fri att vidta lämplig åtgärd för att komma till rätta med problemet eller problemen.

Hjälps vi åt genom att visa hänsyn och använda sunt förnuft är Lerberget ett fantastiskt fint ställe att bo på.  • Stora delar av området är vår gemensamma egendom. Papper, plast och plåtemballage mm som kommunen plockar upp, får vi betala för. Vänligen hjälp till och minimera deras arbete, då sparar vi/samfälligheten pengar.
  • Sönderslagna lampor ”grafitti” mm kostar oss stora och onödiga pengar varje år. Låt oss hålla ett öga på detta.
  • För den som har hund är det en självklarhet att plocka upp efter att hunden har utfört sina behov. Ett antal hundlatrinkorgar är utplacerade på området.
  • Har ni barn i mopedålder, påtala farorna med att köra moped inom det bilfria området. Det är många familjer med små barn som bor i området och riskerna för allvarliga skador är mycket stora om mopeder framförs i gränderna inom området. För allas trevnad och säkerhet bör bilvägarna användas för mopedtrafik