Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. För mer information se länkarna till höger..

Investeringen i fibernätet som gjordes 2009 finansierades till stor del via banklån och betalas via en separat årlig avgift. Alternativt kan respektive fastighetsägare göra en engångsinbetalning och slipper då den årliga avgiften (som även innehåller ränta på banklån). Storleken på engångsavgiften varierar över tiden beroende på amorteringar. Besked om aktuelt engångsbelopp kan fås av kassören.

Föreningen har mellan 2012 och 2015 genomfört omfattande upprustning av de torg föreningen förvaltar

Styrelsen uppdaterar fortlöpande 10års-planen. Denna skall ge en fingervisning om våra framtida underhållsbehov. Underhållsplan