Anläggningsbeslut

Samfällighetsföreningens nuvarande anläggningsbeslut registrerades hos fastighetsbildningsmyndigheten den 18 augusti 1977. Revidering har skett 2011 med anledning av årsmötesbeslut 2010. Fibernätet har ersatt centralantennätet. Detta är dokumenterat i tillägget till anläggningsbeslut nedan.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa dokumentet i PDF-format.

Anläggningsbeslut
Tillägg till anläggningsbeslut